Diversity Voyage Program 2018 ລຸ້ນທີ່ 6 ເປີດຮັບສະຫມັກແລ້ວ !!!
ເປີດຮັບ ສະຫມັກແລ້ວ ທຶນເຂົ້າຮ່ວມແລກປ່ຽນ ເຮັດກິດຈະກໍາ ຮ່ວມກັບນັກສຶກສາ ຈາກ11 ສະຖາບັນ ມະຫາວິທະຍາໄລ ທີ່ມີຊື່ສຽງ ຂອງປະເທດ ຢີ່ປຸ່ນ (Diversity Voyage Program) ທີ່ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ ແລະ ແຂວງວຽງຈັນ 

ຖ້າທ່ານ ເປັນນັກຮຽນ ມະຫາວິທະຍາໄລ ຫຼື ວິທະຍາໄລ ແຕ່ປີທີ່ 1 ຫາ ປີ ທີ່ 3 ໃນທົ່ວປະເທດ
ຖ້າທ່ານ ມີຄວາມສົນໃຈ ໃນການແລກປ່ຽນວັດທະນາທໍາ ແລະ ສ້າງມິດຕະພາບໃໜ່ ກັບນັກສຶກສາຢິ່ປຸ່ນ
ຖ້າທ່ານມີຄວາມສົນໃຈ ທາງດ້ານວັດທະນາທໍາການທ່ອງທ່ຽວແບບອະນຸລັກ
 ແລະ ການພັດທະນາ ແບບຢືນຢົງ
ຖ້າທ່ານ ມີິຄວາມສາມາດສື່ສານ ພາສາອັງກິດ ຫຼື ພາສາຢີ່ປຸ່ນ ໄດ້ໃນລະດັບດີ 

ໂອກາດນີ້ ທ່ານ ບໍ່ຄວນພາດ ທີ່ຈະສະຫມັກ !

ຜູ້ສະຫມັກ 12 ຄົນ ທີ່ຜ່ານການຄັດເລືອກ ຈະໄດ້ຮ່ວມເຮັດກິດຈະກໍາ ກັບນັກຮຽນຢີ່ປຸ່ນ ໂດຍບໍ່ໄດ້ເສຍຄ່າໃຊ້ຈ່າຍໃດໆ ແລະ ຈະໄດ້ຮັບໃບປະກາດຢັ້ງຢືນ ການເຂົ້າຮ່ວມນໍາອີກດ້ວຍ.

ພາສາທີ່ໃຊ້ ແມ່ນ ພາສາອັງກິດ ໃນຊ່ວງການເຮັດກິດຈະກໍາ

ປິດຮັບສະຫມັກ ວັນຈັນ ທີ່: 19/02/2018 


ສະຫມັກອອນລາຍ ໄດ້ທີ່ ເວັບໄຊທ໌ ຕໍ່ໄປນີ້http://bit.ly/dv-vientiane08ເບິ່ງວິດີໂອຕົວຢ່າງ ໂຄງການຜ່ານມາທີ່ຂ່າວກ່ຽວກັບໂຄງການ Diversity Voyage ທີ່ພາກຂ່າວພາສາອັງກິດ ໂທລະພາບແຫ່ງຊາດລາວ

Share on Google Plus

About Webmaster

ສະບາຍດີ ສະຖານີວິທະຍຸ ຊາວໜຸ່ມລາວ ສິນໄຊຍຸກໃໜ່ ແມ່ນສະຖານີສໍາຫຼັບຄົນໜຸ່ມ ແລະ ຫົວໃຈຍັງໜຸ່ມ, ກະຈາຍສຽງຈາກນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ, ສປປ ລາວ. Lao Youth Radio Station is a station for young and young at heart listeners, broadcasting from Vientiane Capital, Lao PDR.
    Blogger Comment
    Facebook Comment

0 comments:

Post a Comment