ການຮັກສາຄວາມປອດໄພໃນໂລກອອນລາຍໃຫ້ແກ່ໄວໜຸ່ມ ໃນໄລຍະໂລກລະບາດ: ຜູ້ປົກຄອງສາມາດເຮັດໄດ້ແນວໃດ?


ໃນປີທີ່ຜ່ານມາ ພວກເຮົາໄດ້ມີການໃຊ້ເວລາໃນໂລກອອນລາຍຫຼາຍກວ່າໄລຍະອື່ນໆທີ່ຜ່ານມາ ໂດຍສະເພາະເດັກນ້ອຍ ແລະ ເຍົາວະຊົນ ທີ່ບໍ່ໄດ້ໃຊ້ອິນເຕີເນັດ ພຽງເພື່ອການຕິດຕໍ່ສື່ສານກັບໝູ່ຄູ່ ຫຼື ເຂົ້າຫາຂໍ້ມູນເຮັດບົດລາຍງານອີກຕໍ່ໄປແລ້ວ ແຕ່ຍັງຕ້ອງມີການປ່ຽນແປງມາຮຽນອອນລາຍເລື້ອຍຂຶ້ນ ເຮັດໃຫ້ອິນເຕີເນັດ ກາຍເປັນສິ່ງທີ່ສຳຄັນຫຼາຍຕໍ່ການດຳລົງຊີວິດ. ພວກເຮົາໂຊກດີ ທີ່ວ່າໂລກລະບາດທົ່ວໂລກນີ້ມີຜົນກະທົບຕໍ່ການຮໍ່າຮຽນໜ້ອຍທີ່ສຸດ, ວັນແຫ່ງການໃຊ້ອິນເຕີເນັດຢ່າງປອດໄພ ແມ່ນໂອກາດທີ່ຈະຄິດເຖິງສິ່ງທີ່ພວກເຮົາສາມາດເຮັດໄດ້ ເພື່ອສ້າງໂລກອອນລາຍທີ່ດີກວ່າສຳລັບຊາວໜຸ່ມ. 

ວຽກງານຂອງພວກເຮົາທີ່ Facebook ແລະ Instagram

 ເນື່ອງໃນໂອກາດວັນແຫ່ງການໃຊ້ອິນເຕີເນັດຢ່າງປອດໄພໃນວັນທີ 9 ກຸມພານີ້, ແອມເບີ້ ຮອກສ (Amber Hawkes), ຫົວໜ້າຄວາມປອດໄພຂອງ Facebook ທີ່ອາຊີປາຊີຟິກ ໄດ້ກ່າວວ່າ “ໃນຖານະທີ່ເປັນແມ່, ຂ້າພະເຈົ້າຮູ້ວ່າໄວໜຸ່ມ ມີຄວາມສ່ຽງຫຼາຍກ່ວາຄົນອື່ນທາງອິນເຕີເນັດ ແລະ ວຽກຂອງຂ້ອຍທີ່ Facebook ແມ່ນຊ່ວຍຮັກສາພວກເຂົາໃຫ້ປອດໄພ ຜ່ານຜະລິດຕະພັນ ແລະ ນະໂຍບາຍຂອງພວກເຮົາ. ນອກເໜືອຈາກຄວາມເປັນສ່ວນຕົວ ແລະຄວາມປອດໄພທີ່ມີໃຫ້ກັບຜູ້ໃຊ້ Facebook ແລະ Instagram ທັງໝົດ, ພວກເຮົາຍັງມີການປົກປ້ອງເພີ່ມເຕີມອີກ ຈຳນວນໜຶ່ງເພື່ອປ້ອງກັນກຸ່ມເດັກນ້ອຍ. 

ເຮົາກຳນົດໃຫ້ຜູ້ໃຊ້ຕ້ອງມີອາຍຸຫຼາຍກວ່າ 13ປີຂຶ້ນໄປ ຈຶ່ງສາມາດສ້າງບັນຊີ Facebook ແລະ Instagram ແລະ ຂໍ້ກຳນົດທາງດ້ານອາຍຸນີ້ມີການປັບໃຫ້ສູງຂຶ້ນໄປອີກໃນບາງປະເທດການຕັ້ງຄ່າຄວາມເປັນສ່ວນໂຕ ແລະ ຟີເຈີ້ການເບິ່ງເຫັນຕ່າງໆ ຈະມີມາດຕະການທີ່ເຂັ້ມງວດກວ່າບັນຊີຂອງຜູ້ໃຫຍ່ເຊັ່ນ: ການສົ່ງຂໍ້ຄວາມໄປຫາຊາວໜຸ່ມໃນ Facebook ໂດຍທີ່ຜູ້ສົ່ງບໍ່ໄດ້ເປັນໝູ່ກັນ ຫຼື ເປັນໝູ່ຂອງໝູ່ເຂົາ ຂໍ້ຄວາມເຫຼົ່ານັ້ນຈະຖືກຂັດອອກຈາກກ່ອງຂໍ້ຄວາມຂອງຊາວໜຸ່ມທັນທີ ແລະ ຖືກຈັດໄປຢູ່ໂຟນເດີ້ສະແປມໂດຍອັດຕະໂນມັດ.” 

ການນຳທາງອອນລາຍຢ່າງປອດໄພໃນຖານະຜູ້ປົກຄອງ 

ການເວົ້າກ່ຽວກັບຄວາມປອດໄພທາງອິນເຕີເນັດຄວນກາຍເປັນສ່ວນໜຶ່ງ ຂອງຊີວິດປະຈຳວັນ - ຄືກັນກັບການສົນທະນາກ່ຽວກັບ ( ໄພອັນຕະລາຍຂອງຄົນແປກໜ້າ ) ຫຼື ການຂ້າມຖະໜົນ ແລະ ພວກເຂົາຄວນຈະເລີ່ມຕົ້ນແຕ່ນ້ອຍ. ເດັກນ້ອຍສ່ວຍໃຫຍ່ຈະຮູ້ຈັກກັບອຸປະກອນການສື່ສານຕັ້ງແຕ່ເກີດ - ຕັ້ງແຕ່ການສັງເກດເບິ່ງພໍ່ແມ່, ສະນັ້ນມັນບໍ່ໄວເກີນໄປ ທີ່ຈະແນະນຳຄວາມປອດໄພທາງອິນເຕີເນັດກັບເຂົາ.

 ໃນສ່ວນ ໜຶ່ງຂອງການເວົ້າກ່ຽວກັບຄວາມປອດໄພທາງອິນເຕີເນັດ, ເດັກນ້ອຍຄວນເຂົ້າໃຈວ່າການເຂົ້ານຳໃຊ້ອຸປະກອນ ແລະ ອິນເຕີເນັດ ແມ່ນຈະມາພ້ອມຄວາມຮັບຜິດຊອບ. ພວກເຂົາຕ້ອງມີບົດບາດໃນການຮັກສາຕົວເອງ ແລະ ຄົນອື່ນໃຫ້ປອດໄພໃນໂລກອອນລາຍ. 

ເວັບໄຊຄູ່ມືແນະນຳການໃຊ້ Facebook ສຳລັບ ຜູ້ປົກຄອງ ແລະ ຄູ່ມື Instagram ຂອງພໍ່ແມ່ ເປັນການແນະນຳທີ່ດີ ສຳລັບພໍ່ແມ່ ແລະ ຜູ້ເບິ່ງແຍງ ປະກອບມີລາຍລະອຽດກ່ຽວກັບວິທີນຳໃຊ້ແອັບ, ຄຳແນະນຳໃນການເວົ້າກັບລູກຂອງທ່ານ ແລະ ຄຳແນະນຳຈາກຜູ້ຊ່ຽວຊານ, ແຕ່ຂ້າງລຸ່ມນີ້ແມ່ນ 5 ເຄັດລັບເພື່ອໃຫ້ລູກຂອງທ່ານໃຊ້ອິນເຕີເນັດຢ່າງປອດໄພ. 

1.) ມີສ່ວນຮ່ວມໃນໂລກອອນລາຍຂອງເດັກນ້ອຍ 

ພໍ່ແມ່ຄວນເລີ່ມລົມນຳລູກໆ ໃນຫົວຂໍ້ຕ່າງໆ ກ່ຽວກັບເຕັກໂນໂລຊີຕັ້ງແຕ່ເຂົາອາຍຸຍັງນ້ອຍ ເຊັ່ນ: ການເວົ້າເຖິງການໃຊ້ງານອິນເຕີເນັດເທື່ອທຳອິດ ການໃຊ້ໂທລະສັບມືຖື ຫຼື ການເຂົ້າໃຈເຖິງວິທີການປະພຶດຕົນໃນສື່ສັງຄົມອອນລາຍ ທີ່ເໝາະສົມ ເປັນຕົ້ນແມ່ນ ຖ້າລູກຂອງທ່ານມັກຫລິ້ນເກມ ຄວນນັ່ງນຳເຂົາໃນຂະນະທີ່ເຂົາຫຼິ້ນເກມ ຫາກລູກທີ່ກຳລັງເປັນໄວລຸ້ນ ແລະໃຊ້ Facebook ຫຼື Instagram ກໍຄວນແນະນຳກັບພວກເຂົາກ່ຽວກັບການເພີ່ມ ຫຼື ຕິດຕາມໝູ່ ໃຫ້ເອົາໃຈໃສ່ເວົ້າເຖິງຄົນທີ່ເຂົາຕິດຕໍ່ນຳດ້ວຍ ແລະ ເນື້ອຫາທີ່ເຂົາມັກແຊຣ ບອກໃຫ້ເຂົາຮູ້ວ່າສາມາດລົມນຳພວກທ່ານໄດ້ສະເໝີ ຖ້າຫາກເຈິປະສົບການທີ່ບໍ່ເໝາະສົມໃນໂລກອອນລາຍ 

2.) ໃຊ້ການຕັ້ງຄ່າທີ່ມີຄວາມເປັນສ່ວນໂຕ ແລະ ເພີ່ມຄວາມປອດໄພ 

Facebook, Instagram, Whatsapp ແລະ Messenger ທັງໝົດມີການຕັ້ງຄ່າທີ່ສາມາດໃຫ້ການຄວບຄຸມໃນສິ່ງທີ່ເຂົາ ແຊຣ, ບຸກຄົນທີ່ແຊຣໃຫ້ເຫັນ, ສິ່ງທີ່ເຂົາຢາກເຫັນ, ແລະ ບຸກຄົນທີ່ສາມາດຕິດຕໍ່ຫາເຂົາໄດ້. ຫຼາຍຄຸນນະສົມບັດນີ້ແມ່ນຖືກເປີດໄວ້ໂດຍປົກກະຕິຢູ່ແລ້ວສຳລັບບັນຊີເດັກນ້ອຍ, ແຕ່ທ່ານຄວນເຂົ້າໄປກວດເບິ່ງການຕັ້ງຄ່າຄວາມເປັນສ່ວນໂຕ ແລະ ຄວາມປອດໄພເລື້ອຍໆ. 

3.) ຕັ້ງກົດລະບຽບຂອງຄອບຄົວ 

ໃຫ້ຕົກລົງລະບຽບການໃຊ້ອຸປະກອນ ແລະ ເຄື່ອງມືທີ່ໃຊ້ເຂົ້າເຖິງອິນເຕີເນັດ ແລະ ສື່ສັງຄົມອອນລາຍນຳກັນ ໃຫ້ມີການຕົກລົງກັນຢ່າງຈະແຈ້ງ ແລະ ຕັ້ງຂໍ້ລົງໂທດຫາກຜູ້ໃດລະເມີດ. ຂຶ້ນກັບອາຍຸລູກຂອງທ່ານ ທ່ານສາມາດລົມເລື່ອງຜົນສະທ້ອນທີ່ໃຫຍ່ກວ່າທີ່ອາດຈະເກີດຂຶ້ນ ( ເຊັ່ນຜົນສະທ້ອນດ້ານກົດໝາຍ ) ໃນການແຊຣເນື້ອຫາທີ່ບໍ່ໄດ້ຮັບອະນຸຍາດ. 

4.) ເປັນແບບຢ່າງທີ່ດີ 

ຖ້າທ່ານຕັ້ງກົດລະບຽບເຊັ່ນ “ ຫ້າມຫຼິ້ນມືຖືຫຼັງ 8ໂມງແລງ ” ຫຼື “ ຫ້າມມີອຸປະກອນເຄື່ອງໄຟຟ້າໃນຫ້ອງນອນ ” ທ່ານເອງກໍຕ້ອງປະຕິບັດເຊັ່ນດຽວກັນ. 

5.) ຮຽນຮູ້ຈາກລູກຂອງທ່ານເອງ 

ເຕັກໂນໂລຊີ ມີການພັດທະນາເລື້ອຍໆ ແລະ ຊາວໜຸ່ມມີການຮຽນຮູ້ທີ່ກວ່າ. ຖ້າລູກຂອງທ່ານມີການໃຊ້ແອັບໃໝ່, ແນະນຳໃຫ້ຖາມລູກເຖິງວິທີການໃຊ້ແອັບນັ້ນ. ເປັນໂອກາດທີ່ຈະເຂົ້າໃຈລູກຫຼາຍຂຶ້ນ ແລະ ໂດຍສະເພາະພຶດຕິກຳຂອງເຂົາໃນໂລກອອນລາຍ ແລະ ໃຫ້ມີການໂອ້ລົມກ່ຽວກັບຄວາມປອດໄພໃນໂລກອອນລາຍ. ທ່ານເອງກໍຄວນຄົ້ນຄວ້າຕື່ມໃນດ້ານ ຄວາມເປັນສ່ວນໂຕ, ຟີເຈີ້ຄວາມປອດໄພຕື່ມ. 

ທີ່ Facebook ພວກເຮົາຢຶດໝັ້ນໃນການສືບຕໍ່ ການລົງທຶນຂອງພວກເຮົາໃນຄວາມປອດໄພທາງດ້ານອອນລາຍ, ພັດທະນາຜະລິດຕະພັນ ແລະ ນະໂຍບາຍຂອງພວກເຮົາ, ແລະ ເຮັດວຽກຮ່ວມກັບຊາວໜຸ່ມ, ພໍ່ແມ່ ແລະ ຜູ້ເບິ່ງແຍງ, ຄູອາຈານ ແລະ ນັກສຶກສາ ຜູ້ວາງນະໂຍບາຍ ແລະ ເພື່ອນຮ່ວມງານໃນອຸດສະຫະກຳນີ້ ເພື່ອຊ່ວຍເຮັດໃຫ້ອິນເຕີເນັດເປັນບ່ອນທີ່ປອດໄພຂຶ້ນ ສຳລັບເດັກນ້ອຍ.

(ຮູບພາບ: https://www.facebook.com/safety/parents) 

Share on Google Plus

About laoyouthradio

ສະບາຍດີ ສະຖານີວິທະຍຸ ຊາວໜຸ່ມລາວ ສິນໄຊຍຸກໃໜ່ ແມ່ນສະຖານີສໍາຫຼັບຄົນໜຸ່ມ ແລະ ຫົວໃຈຍັງໜຸ່ມ, ກະຈາຍສຽງຈາກນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ, ສປປ ລາວ. Lao Youth Radio Station is a station for young and young at heart listeners, broadcasting from Vientiane Capital, Lao PDR.
    Blogger Comment
    Facebook Comment

0 comments:

Post a Comment