‘ແມ່ຍິງສົ່ງເສີມແມ່ຍິງ’ການສ້າງຄວາມກ້າວໜ້າໃຫ້ແມ່ຍິງໂດຍການນຳໃຊ້ສື່ສັງຄົມອອນລາຍ


ເຄິ່ງໜຶ່ງຂອງປະຊາກອນໂລກທັງໝົດແມ່ນແມ່ຍິງ ສະນັ້ນ, ກໍໝາຍເຖິງເຄິ່ງໜຶ່ງຂອງທ່າແຮງທີ່ຈະເຕີບໃຫຍ່ ໃນການພັດທະນາ, ການສ້າງໂອກາດ ແລະ ແກ້ບັນຫາຄວາມທຸກຍາກ. ຫຼາຍທົດສະວັດທີ່ຜ່ານມາ, ຜົນຂອງການຄົ້ນຄວ້າຫຼາຍຄັ້ງໄດ້ສະແດງໃຫ້ເຫັນວ່າ ການສົ່ງເສີມແມ່ຍິງ ແລະ ເປີດໂອກາດໃຫ້ເຂົາໄດ້ສະແດງຄວາມສາມາດດ້ານຜູ້ປະກອບການ ເປັນສິ່ງທີ່ສຳຄັນຕໍ່ການສ້າງ ສັງຄົມທີ່ມີເຂັ້ມແຂງ ຫຼາຍບົດຄົ້ນຄວ້າຍັງໃຫ້ຮູ້ອີກວ່າ ໃນເມື່ອແມ່ຍິງໄດ້ເຮັດວຽກ, 90% ຂອງລາຍໄດ້ ຈະກັບຄືນເຂົ້າສູ່ຄອບຄົວ ເມື່ອ ທຽບກັບຜູ້ຊາຍມີພຽງ 35%1   ສະນັ້ນ, ການສຸມໃສ່ແມ່ຍິງເປັນຫຼັກ, ຈະເຮັດໃຫ້ທັງພາກລັດຖະບານ ແລະ ເອກະຊົນ ມີຄວາມຈະເລີນກ້າວໜ້າ, ເຕີບໃຫຍ່ຂະຫຍາຍຕົວ ແລະ ສົ່ງຜົນໃຫ້ມີຄວາມຄືບໜ້າທາງດ້ານການສຶກສາ ແລະ ສາທາລະນະສຸກ.ເຊັ່ນດຽວກັບ “ນາງ ຈັນດາລີ ສິດພະໄຊ” ຫຼື ເປັນທີ່ຮູ້ຈັກກັນດີໃນນາມ “ໝໍແນ່ງ” ເຊິ່ງເປັນທີ່ຮັບຮູ້ດ້ານ ຫຼາຍໂຄງການຊ່ວຍເຫຼືອຜູ້ຄົນທີ່ຂາດແຄນ ຫຼື ປະສົບໄພພິບັດ. ລາວໄດ້ມີບົດບາດອັນສຳຄັນໃນການປຸກລະດົມ ຄົນລາວຜ່ານການໃຊ້ສື່ສັງຄົມອອນລາຍໃນ Facebook ເພື່ອລວມທຶນຊ່ວຍເຫຼືອໃຫ້ແກ່ ຜູ້ຖືກກະທົບຈາກເຫດການເຂື່ອນແຕກທີ່ ແຂວງ ອັດຕະປື ແລະ ໃນໄລຍະໂຄວິດ-19 ນີ້.ໜຶ່ງໃນຫຼາຍໂຄງການທີ່ໝໍແນ່ງ ໄດ້ມີສ່ວນຮ່ວມກໍແມ່ນ ໂຄງການຂອງ UNFPA (ກອງທຶນສະຫະປະຊາຊາດເພື່ອກິດຈະກຳປະຊາກອນ) ທີ່ມີຊື່ວ່າ ໂຄງການ “ນາງນ້ອຍ” ເພື່ອລົບລ້າງການກົດຂີ່ຂູດຮີດເພດຍິງ ແລະ ຍົກສູງສະຖານະໃນສັງຄົມ. ວຽກງານດັ່ງກ່າວ ມີຈຸດປະສົງທີ່ຈະສົ່ງເສີມຄວາມສະເໝີພາບຍິງຊາຍ ໂດຍການ
ສົ່ງເສີມປັດໃຈທີ່ສ້າງໂອກາດທີ່ເທົ່າທຽມກັນ.

ການສື່ສານຜ່ານ Facebook ຈະເປັນສິ່ງທີ່ສຳຄັນຫຼາຍໃນການຂະຫຍາຍການເຜີຍແຜ່ ແລະ ຜົນກະທົບຂອງໂຄງການດັ່ງກ່າວ ເຊິ່ງເລີ່ມຈາກ UNFPA ແລະ ໄດ້ໂພສຢູ່ເທິ່ງເພຈ Facebook ຂອງເຂົາ ເຊິ່ງເປັນວິທີເຜີຍແຜ່ທີ່ສາມາດເຂົ້າກຸ່ມຄົນໄດ້ຫຼາຍທີ່ສຸດໃນສັງຄົມລາວ, ເນື່ອງຈາກວ່າມີຜູ້ໃຊ້ Facebook ເຖິງເຄິ່ງໜຶ່ງຂອງປະຊາກອນ. ໝໍແນ່ງກຳລັງຕໍ່ສູ້ເພື່ອການສ້າງຄວາມກ້າວໜ້າໃຫ້ແມ່ຍິງມີສິດທິເທົ່າທຽມກັນ, ຕໍ່ສູ້ເພື່ອໃຫ້ໂອກາດໃຫ້ພວກເຂົາໄດ້ສະແດງຄວາມຄິດເຫັນ ແລະ ຄວາມສາມາດໃນສັງຄົມ. ຫຼັກຖານທົ່ວໂລກໄດ້ສະແດງໃຫ້ເຫັນວ່າ ວິກິດການຕ່າງໆສ້າງຄວາມສ່ຽງສູງທີ່ອາດຈະເຮັດໃຫ້ແມ່ຍິງໄດ້ພົບກັບຄວາມຮຸນແຮງ. ມາດຕະການທີ່ວາງອອກເພື່ອຫຼຸດຜ່ອນການແຜ່ລະບາດຂອງ ໂຄວິດ-19, ເຊັ່ນ: ການກຳນົດບໍລິເວນ, ການເຄື່ອນໄຫວທາງສັງຄົມ ແລະ ການຈຳກັດຮູບແບບຫຼາຍໆທາງໃນການເຄື່ອນໄຫວ, ຍັງຊ່ວຍເພີ່ມຄວາມສ່ຽງຂອງຄວາມຮຸນແຮງພາຍໃນຄອບຄົວ, ການຂູດຮີດທາງເພດ ແລະສິ່ງທີ່ເປັນອັນຕະລາຍອື່ນໆ. ແມ່ຍິງຈະໄດ້ຮັບການສຶກສາໃນລະດັບສູງຂື້ນເມື່ອຜູ້ຊາຍ ແລະ ຜູ້ຍິງມີຄວາມຄ່ອງແຄ້ວດ້ານດິຈິຕອນ ແລະ ມີການເຂົ້າເຖິງການສະໜອງທຶນ ແລະ ທຸລະກິດຢ່າງເທົ່າທຽມກັນ. ເຊິ່ງໄດ້ມີການຮັບຮອງຈາກ Facebook’s Future of Business study ທີ່ໄດ້ເຮັດກັບ ທະນາຄານໂລກ ຫຼື World Bank ແລະ OECD ເຊິ່ງໄດ້ສະແດງໃຫ້ເຫັນວ່າ ທຸລະກິດຂະໜາດນ້ອຍ ແລະ ກາງ, ມີທ່າທີ່ຈະສ້າງຍອດຂາຍຜ່ານຊ່ອງທາງ ດິຈິຕອນເຊັ່ນ Facebook ແລະ Instagram. ສະນັ້ນ, ການສ້າງຄວາມກ້າວໜ້າໃຫ້ແກ່ແມ່ຍິງໂດຍຜ່ານສື່ສັງຄົມອອນລາຍແມ່ນ ເປັນວິທີທີ່ຈະໄປສູ່ໂລກທີ່ຈະເລີນຮຸ່ງເຮືອງ ແລະ ພັດທະນາ. ພວກເຮົາຕ້ອງໄດ້ສືບຕໍ່ລົງທຶນຢ່າງຕໍ່ເນື່ອງ ໃນການເຮັດໃຫ້ແມ່ຍິງໄດ້ຮັບສະຖານະພາບ ທີ່ພວກເຂົາສົມຄວນ, ເພື່ອສ້າງໂລກທີ່ດີກວ່າໃຫ້ຄົນຮຸ່ນຫລັງ


1 Clinton Global Initiative
Share on Google Plus

About laoyouthradio

ສະບາຍດີ ສະຖານີວິທະຍຸ ຊາວໜຸ່ມລາວ ສິນໄຊຍຸກໃໜ່ ແມ່ນສະຖານີສໍາຫຼັບຄົນໜຸ່ມ ແລະ ຫົວໃຈຍັງໜຸ່ມ, ກະຈາຍສຽງຈາກນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ, ສປປ ລາວ. Lao Youth Radio Station is a station for young and young at heart listeners, broadcasting from Vientiane Capital, Lao PDR.
    Blogger Comment
    Facebook Comment

0 comments:

Post a Comment