ສຸດຍອດເຄັດລັບ 5 ນິໄສ ທີ່ຈະເຮັດໃຫ້ແມ່ມານ ສ້າງລູກເກີດມາສະຫຼາດ !!!


1) ລົມກັບລູກ ເພື່ອກະຕຸ້ນ ຄວາມຄິດສ້າງສັນ
ແມ່ມານທີ່ນັ່ງລົມກັບລູກ ທີ່ຍັງຢູ່ໃນທ້ອງ ອາດຟັງເບິ່ງເປັນເລື້ອງຕະຫຼົກ ແຕ່ທ່ານຮູ້ຫຼືບໍ່ວ່າ ນີ້ແມ່ນເຄັດລັບອັນສຸດຍອດ ທີ່ຈະເຮັດໃຫ້ ລູກຂອງທ່ານສະຫຼາດ ຕັ້ງແຕ່ຢູ່ໃນທ້ອງ. ສຽງເວົ້າຈາກແມ່ຈະຖືກຖ່າຍທອດໄປຍັງປະສາດຂອງເດັກນ້ອຍ ເພື່ອປູຮາກຖານໃນການໄດ້ຍິນ ແລະ ການຮັບຮູ້ ໄຈ້ແຍກສຽງ ຊ່ອຍໃຫ້ເດັກນ້ອຍ ມີທັກສະທາງດ້ານພາສາ ແລະ ການສຶ່ສານທີ່ດີຂຶ້ນ ຕັ້ງແຕ່ ຢູ່ໃນທ້ອງ ແລະ ໃນທີ່ສຸດ ລູກຢູ່ໃນທ້ອງ ກໍ່ຈະພັດນະນາສະຫມອງ ແລະ ສະຫຼາດຂຶ້ນ ໄດ້ຢ່າງງ່າຍດາຍ.

2) ສໍາພັດຜິວໜ້າທ້ອງ ລູກຈະໄດ້ຮັບການຕອບສະໜອງທາງດ້ານຄວາມຮູ້ສຶກທີ່ດີຂຶ້ນ
ໂດຍທໍາມະຊາດແລ້ວ ແມ່ມານຫຼາຍໆຄົນ ມັກຈະລູບໜ້າທອງຂອງຕົນເອງ ເປັນປົກກະຕິຢູ່ແລ້ວ ແຕ່ໃຫ້ທ່ານ ລອງປ່ຽນວິທີການສໍາພັດໜ້າທອງ ໃຫ້ມີຄຸນນະພາບຂຶ້ນຕື່ມ ໂດຍການລູບໜ້າທອງໃຫ້ແຮງຂຶ້ນ ລູບເປັນວົງມົນ ຈາກລຸ່ມຂື້ນເທິງ ຫຼື ຈາກເທິງລົງລຸ່ມກໍ່ໄດ້ ເພື່ອກະຕຸ້ນການສໍາພັດ ໃຫ້ລູກໄດ້ຮັບຮູ້ເຖິງການສືສານ ຜ່ານຜິວໜັງຈາກແມ່ເຖິງລູກ ໂດຍສາມາດເຮັດໄດ້ ພາຍຫຼັງ ມີລູກໃນທ້ອງໄດ້ 8 ອາທິດຂຶ້ນໄປ ເພາະວ່າ ໃນໄລຍະນີ້ ລູກສາມາດຮັບຮູ້ໄດ້ເຖິງ ການສໍາພັດ ແລະ ສາມາດເຄື່ອນໄຫວໃນທ້ອງໄດ້ແລ້ວ. ມີບາງເທື່ອ ທ່ານອາດຈະໄດ້ເຫັນການຕອບໂຕ້ຄືນຂອງລູກໃນທ້ອງ ໂດຍການຍືນມືຕອບຮັບຂອງລູກໃນທ້ອງ ການເໜັງຕອບໂຕ້ໄປມາ ຊຶ່ງຜູ້ເປັນ ສາມາດສໍາພັດຜູວໜ້າທ້ອງ ຕອບໂຕ້ກັບລູກ ໄດ້ທຸກໆມື້.

3) ແມ່ມານນັ່ງໂອນຊາ ຈະຊ່່ອຍເສີມສ້າງ ພັດທະນາການຂອງລູກໄດ້ໄວ
ໂອນຊາ ເປັນເຄື່ອງຫຼິ້ນອັນໜຶ່ງ ທີ່ຊ່ອຍໃຫ້ເກີດການເຄື່ອນໄຫວ ແລະ ເຮັດໃຫ້ລູກໃນທ້ອງ ສາມາດສໍາພັດ ກັບຜະໜັງມົດລູກໄດ້ງ່າຍຂຶ້ນ. ຂີ່່ໂອນຊາ ພຽງແຕ່ 15-20 ນາທີ ຕໍ່ມື້ ກໍາສາມາດເຮັດໃຫ້ລູກໄດ້ຮັບການກະຕຸ້ນສະຫມອງໄດ້ໄວ ເດັກນ້ອຍມີການຕື່ນໂຕ ແລະ ຮັບຮູ້ການຢູ່ເປັນສ່ວນໜຶ່ງໃນຮ່າງກາຍຂອງຜູ້ເປັນແມ່. ປະສາດເດັກນ້ອຍ ເປີດຮັບການສໍາພັດໄດ້ດີຂຶ້ນ ແລະ ຊ່ອຍເສີມສ້າງຈຸລັງໃນສະຫມອງ ຂອງເດັກນ້ອຍໄດ້ໄວຂຶ້ນ.

4) ແມ່ມັກອອກກໍາລັງກາຍ ເປັນປົກກະຕິ
ການອອກກໍາລັງກາຍຢາງເໝາະສົມ ຂອງແມ່ມານ  ການກອອກກໍາລັງກາຍແບບເບົາໆ ໃຫ້ເປັນກິດຈະວັດປະຈໍາມື້ ຢ່າງໜ້ອຍ 20-30 ນາທີຕໍ່ມື້ ຈະຊ່ອຍໃຫ້ຫົວໃຈຂອງແມ່ ເຮັດວຽກໄດ້ດີ ເລືອດໄຫຼວຽນດີ ຮ່າງກາຍມີຄວາມຜ່ອນຄາຍ ຊ່ອຍເພີມພັດທະນາການສະຫມອງ ທີ່ດີໃຫ້ກັບລູກໃນທ້ອງ ທີ່ໄດ້ເຄື່ອນໄຫວໄປກັບແມ່ ລູກຮັບຮູ້ສຽງຫົວໃຈເຕັ້ນຈາກແມ່ ແລະ ເຮັດໃຫ້ລູກຮ່າງກາຍສົດຊື່ນ. 

5) ກິນໄຂ່ມື້ລະໜ່ວຍ
ແມ່ມານທີ່ກິນໄຂ່ ມື້ລະໜ່ວຍ ຈະຊ່ອຍໃນເລື້ອງພັດທະນາການຂອງເດັກໃນທ້ອງ ເພາະໄຂ່ ເປັນແຫຼ່ງໂປຣຕີນທີ່ດີທີ່ສຸດ ໃນໄຂ່ ໜຶ່ງໜ່ວຍ ມີໂປຣຕີນເຖິງ 6 ກຣັມ, ມີວິຕາມິນທີ່ເປັນປະໂຫຍດຕ່າງໆ ເຊັ່ນ : B1, B12, D, E, K, ມີກົກອະມິໂນ ເຖິງ 9 ຊະນິດ ລວມທັງໂອເມກາ 3 ນອກຈາກນັ້ນ ຍັງມີ ໂຄລີນ (Choline) ຫຼາຍເຖິງ 20% ຊຶ່ງສາມາດຊ່ອຍໃນການພັດທະນາສະຫມອງ ຂອງເດັກນ້ອຍໃນທ້ອງໄດ້ດີຍິງຂຶ້ນ.

ອ້າງອິງຈາກ: Modernmom

Share on Google Plus

About laoyouthradio

ສະບາຍດີ ສະຖານີວິທະຍຸ ຊາວໜຸ່ມລາວ ສິນໄຊຍຸກໃໜ່ ແມ່ນສະຖານີສໍາຫຼັບຄົນໜຸ່ມ ແລະ ຫົວໃຈຍັງໜຸ່ມ, ກະຈາຍສຽງຈາກນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ, ສປປ ລາວ. Lao Youth Radio Station is a station for young and young at heart listeners, broadcasting from Vientiane Capital, Lao PDR.
    Blogger Comment
    Facebook Comment

0 comments:

Post a Comment