ເປີດແລ້ວ ! ທຶນການສຶກສາ KDI ຈາກປະເທດເກົາຫຼີໄຕ້ 2017

ສະຖາບັນການສຶກສາ KDI ຂອງລັດຖະບານປະເທດເກົາຫຼີໄຕ້ ເປີດໃຫ້ນັກສຶກສາລາວ ທີ່ມີຄວາມປະສົງ ຢາກໄປສຶກສາຕໍ່ ທີ່ປະເທດເກົາຫຼີໄຕ້ ໄດ້ສະຫມັກ.ມີຫຼາກຫຼາຍສາຂາໃ...
Read More