ຈັບໜ້າກາກປິດປາກປອມ 30,000 ຖົງ ລໍາລຽງມາຂາຍ ຢູ່ລາວ

ກາຍເປັນຂ່າວດັງ ຢູ່ປະເທດຫວຽດນາມ ເມື່ອຕໍາຫຼວດຫວຽດນາມ ສາມາດຈັບກຸມ ຊາຍຫວຽດນາມ ຢູ່ແຂວງຮາຕິງ ທາງພາກກາງຂອງປະເທດຫວຽດນາມ ກໍາລັງລັກລອບ ເອົາໜ້າກາກອັ...
Read More

Call for application: A training program on storytelling about natural resources and agriculture in Laos

CALL FOR APPLICATIONS  “Feature green growth”  A training program on storytelling about natural resources and agriculture in Laos...
Read More

ເປີດຮັບສະໝັກ ເຂົ້າຮ່ວມຝຶກອົບຮົມ ການຂຽນຂ່າວ ອອນລາຍ !!!

ເປີດຮັບສະໝັກ  ໂຄງການ ຄວາມຍືນຍົງຂອງຂ່າວ ໃນເຂດແມ່ນໍ້າຂອງ “ເພື່ອການເຕີບໂຕສີຂຽວ”  ການຝຶກອົບຮົມການເລົ່າເລື່ອງກ່ຽວກັບຊັບພະຍາກອນທຳມະຊາ...
Read More

2020 ໄປທ່ຽວມາເລເຊຍກັນເທາະ !

ວັນທີ 4 ມີນາ 2020  ອົງການທ່ອງທ່ຽວມາເລເຊຍ ປະຈໍາ ສປປ ລາວ  ໄດ້ມີການນຳສະເໜີ ທົວລາຄາພິເສດ ໃຫ້ກັບຕະຫຼາດອາຊຽນ ພ້ອມທັງໄດ້ຈັດງານສຳມະນາການທ່ອງທ່ຽວ...
Read More