ທຶນການສຶກສາ 35 ທຶນ ຈາກມະຫາວິທະຍາໄລ ທ້າຍຫງວນ ປະເທດ ສສ ຫວຽດນາມ ຮຽນເປັນພາສາອັງກິດ !!!

ດ່ວນທີ່ສຸດ ສໍາຫຼັບບັນດາທ່ານ ທີ່ຕ້ອງການສະຫມັກ ໄປສຶກສາຕໍ່ ທີ່ມະຫາວິທະຍາໄລ ທ້າຍຫງວນ ປະເທດ ສສ ຫວຽດນາມ ແມ່ນສາມາດສະຫມັກໄດ້ແລ້ວ ໂດຍຜ່ານ ເວັບໄ...
Read More

ໂຄງການຣ່ວມມື ລາວ-ໄທ ແຈກທຶນການສຶກສາ 27 ທຶນ ໃຫ້ແກ່ຄົນລາວ ! ສະຫມັກດ່ວນ

  ໂຄງການ TICA ຈາກປະເທດໄທ ປະກາດຮັບສະຫມັກນັກສຶກສາລາວ ເພື່ອເຂົ້າສຶກສາຕໍ່ ທີ່ມະຫາວິທະຍາໄລ ຢູ່ປະເທດໄທ ຈໍານວນທັງຫມົດ 27 ທຶນ, ມີຫຼາກຫຼາຍສາຂາໃຫ້...
Read More

ເປີດແລ້ວ ! ທຶນການສຶກສາ KDI ຈາກປະເທດເກົາຫຼີໄຕ້ 2017

ສະຖາບັນການສຶກສາ KDI ຂອງລັດຖະບານປະເທດເກົາຫຼີໄຕ້ ເປີດໃຫ້ນັກສຶກສາລາວ ທີ່ມີຄວາມປະສົງ ຢາກໄປສຶກສາຕໍ່ ທີ່ປະເທດເກົາຫຼີໄຕ້ ໄດ້ສະຫມັກ.ມີຫຼາກຫຼາຍສາຂາໃ...
Read More