ກະດານຂ່າວ ສະຖານີ

ກະດານຂ່າວ

<iframe id="forum_embed"
  src="javascript:void(0)"
  scrolling="no"
  frameborder="20"
  width="630"
  height="500">
</iframe>
<script type="text/javascript">
  document.getElementById('forum_embed').src =
     'https://groups.google.com/forum/embed/?place=forum/lao-youth-radio'
     + '&showsearch=false&showpopout=true&showtabs=false'
     + '&parenturl=' + encodeURIComponent(window.location.href);
</script>
Share on Google Plus

About laoyouthradio

ສະບາຍດີ ສະຖານີວິທະຍຸ ຊາວໜຸ່ມລາວ ສິນໄຊຍຸກໃໜ່ ແມ່ນສະຖານີສໍາຫຼັບຄົນໜຸ່ມ ແລະ ຫົວໃຈຍັງໜຸ່ມ, ກະຈາຍສຽງຈາກນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ, ສປປ ລາວ. Lao Youth Radio Station is a station for young and young at heart listeners, broadcasting from Vientiane Capital, Lao PDR.
    Blogger Comment
    Facebook Comment

0 comments:

Post a Comment