ທຶນ Erasmus Plus ຂອງສະຫະພາບເອີຣົບ ເປີດໃຫ້ຄົນລາວ ສະມັກແລ້ວ !ມາອີກແລ້ວທຶນ ປ. ໂທ!!!
ທ່ານປາຖະໜາທີ່ຈະໄປຮຽນທຶນ ປ ໂທ ໃນເອີຣົບຫຼືບໍ່??? ກຽມໂຕເອງໃຫ້ພ້ອມ ເພື່ອການຍາດແຍ່ງເອົາທຶນການສຶກສາ Erasmus Plus ຂອງສະຫະພາບເອີຣົບ ເຊິ່ງເປັນ ທຶນໜຶ່ງດຽວ ທີ່ທ່ານສາມາດ ເລືອກ ປະເທດ ເລືອກ ສະຖາບັນ ແລະ ເລືອກ ວິຊາຮຽນໄດ້ດ້ວຍໂຕທ່ານ. ຂໍ້ມູນເພີ່ມເຕີມເຂົ້າເບິ່ງຕາມ ລິ້ງລຸ່ມນີ້:

http://eacea.ec.europa.eu/erasmus_mundus/results_compendia/selected_projects_action_1_master_courses_en.php
Share on Google Plus

About laoyouthradio

ສະບາຍດີ ສະຖານີວິທະຍຸ ຊາວໜຸ່ມລາວ ສິນໄຊຍຸກໃໜ່ ແມ່ນສະຖານີສໍາຫຼັບຄົນໜຸ່ມ ແລະ ຫົວໃຈຍັງໜຸ່ມ, ກະຈາຍສຽງຈາກນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ, ສປປ ລາວ. Lao Youth Radio Station is a station for young and young at heart listeners, broadcasting from Vientiane Capital, Lao PDR.
    Blogger Comment
    Facebook Comment

0 comments:

Post a Comment