ເຊີນສະມັກເຂົ້າຮ່ວມງານ ASEAN-Korea Youth Taekwondo Cultural Exchange Camp 2016 !


ສໍາຫຼັບ ໄວໜຸ່ມລາວ ທີ່ມີອາຍຸ ແຕ່ 13-18 ປີ ສາມາດສະມັກເຂົ້າຮ່ວມໂຄງການນີ້ໄດ້

The ASEAN-Korea Centre will be organizing the ‘ASEAN-Korea Youth Taekwondo Cultural Exchange Camp’ in cooperation with the Taekwondo Promotion Foundation. We would like to request for your participation as a volunteer in the following program:

Date: 25-31 January 2016
Venue: Muju (Taekwondowon) and Seoul, Republic of Korea
Participants: 60 ASEAN Youth (13-18 years old) and 10 Korean Youth (16-18 years old)
Volunteers: 10 ASEAN students in Korea

Roles and Responsibilities:
1. Serve as a Team Leader for students
2. Participate actively in all activities
3. Provide Operational Assistance
4. (Optional) Contribute in promoting the Program
 e.g. Create a video/article/blog materials based on your experience of the Program

Note: Transportation, meals and accommodation will be provided by the Centre. 
A Certificate of Participation will be given to selected candidates.

How to Apply:
Online Application: http://tiny.cc/aktaekwondo
*Application Period will run from December 28, 2015 - January 13, 2016.
*Announcement of results will be on January 18, 2016.
*Orientation of the selected candidates will be held on January 20, 2016.


COME JOIN US AND LEARN SOME TAEKWONDO!

Share on Google Plus

About Webmaster

ສະບາຍດີ ສະຖານີວິທະຍຸ ຊາວໜຸ່ມລາວ ສິນໄຊຍຸກໃໜ່ ແມ່ນສະຖານີສໍາຫຼັບຄົນໜຸ່ມ ແລະ ຫົວໃຈຍັງໜຸ່ມ, ກະຈາຍສຽງຈາກນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ, ສປປ ລາວ. Lao Youth Radio Station is a station for young and young at heart listeners, broadcasting from Vientiane Capital, Lao PDR.
    Blogger Comment
    Facebook Comment

0 comments:

Post a Comment