ປະກາດຮັບສະມັກ ໂຄງການແລກປ່ຽນຊາວໜຸ່ມ ພາຍໃຕ້ຫົວຂໍ້ Wild and Living Green ! ສະມັກດ່ວນ !


ປະກາດຮັບສະມັກ ໂຄງການແລກປ່ຽນຊາວໜຸ່ມ ໃນຫົວຂໍ້ Wild and Living Green (ມືທຶນໃຫ້)

Exchange @Young, Wild and Living Green [ Full funded ]
ສະຖານທີ່: ເມືອງຫອຍອານ, ປະເທດຫວຽດນາມ
Where: Hoi An, Quang Nam, Vietnam.
ເມື່ອໃດ: ວັນທີ 3-8 ພຶດສະພາ 2016
When: May 13-18, 2016
ເນື້ອຫາໂດຍຫຍໍ້ຂອງໂຄງການ

Brief Information: 

ຫຼັກສູດການຝຶກອົບຮົມນີ້ ແມ່ນສ້າງຂຶ້ນ ເພື່ອເຮັດໃຫ້ຊາວໜຸ່ມທີ່ເປັນຜູ້ນໍາ ມີຄວາມຮູ້ ທາງດ້ານ ການດໍາລົງຊີວິດ ທີ່ເປັນມິດກັບລະບົບນິເວດ, ເພື່ອໃຫ້ເຂົາເຈົ້າໄດ້ມີໂອກາດຝຶກຝົນໃນທິດທາງໃໜ່, ແລະ ເພື່ອກະຕຸກຊຸກຍູ້ ໃຫ້ເຂົ້າເຈົ້ານໍາເອົາຂໍ້ຄວາມທາງດ້ານ ການດໍາລົງຊີວິດທີ່ເປັນມິດ ກັບລະບົບນິເວດ ເຂົ້າໄປເຜີຍແຜ່ ໃນຊຸມຊົນຂອງພວກເຂົາເຈົ້າ.

- The training course “Young, Wild and Living Green” is organized in order to equip youth leaders with knowledge of Ecological lifestyle, give them a chance to practice it in a new way, and inspire them to convey the message of ecological lifestyle to their communities.

ທຶນການຝຶກອົບຮົມນີ້ ແມ່ນຈະເລືອກເອົາ ຊາວໜຸ່ມ 35 ຄົນ ຈາກປະເທດ ຫວຽດນາມ, ລາວ, ກໍາປູເຈຍ, ໄທ, ມາເລເຊຍ ແລະ ມຽນມາ ເພື່ອເຂົ້າຮ່ວມ.

- This program, offered to 35 youth leaders from Vietnam, Laos, Cambodia, Thailand, Malaysia and Myanmar. 

ມື້ປິດຮັບສະມັກ: 20 ມີນາ 2016

Deadline: March 20, 2016

ລາຍລະອຽດຂອງທຶນ ເພີ່ມຕື່ມ ກົດທີ່ນີ້:

Apply Link: goo.gl/hmf4xN

For more information, goo.gl/0gm0uu

Share on Google Plus

About Webmaster

ສະບາຍດີ ສະຖານີວິທະຍຸ ຊາວໜຸ່ມລາວ ສິນໄຊຍຸກໃໜ່ ແມ່ນສະຖານີສໍາຫຼັບຄົນໜຸ່ມ ແລະ ຫົວໃຈຍັງໜຸ່ມ, ກະຈາຍສຽງຈາກນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ, ສປປ ລາວ. Lao Youth Radio Station is a station for young and young at heart listeners, broadcasting from Vientiane Capital, Lao PDR.
  Blogger Comment
  Facebook Comment

3 comments:

 1. ແລ້ວສ່ງັອມບ່ອນໃດ

  ReplyDelete
  Replies
  1. ແລ້ວສົ່ງຟອມບ່ອນໃດ

   Delete
 2. ຄລິກບ່ອນ For more information
  ຈະມີທີ່ຢູ່ ອີເມວ ໃຫ້ສົ່ງຟອມຢູ່ ບ່ອນນັ້ນ

  ReplyDelete