ລາວ ອັນດັບ #2 ຄວາມແຕກໂຕນບົດບາດຍິງຊາຍ ໜ້ອຍທີ່ສຸດ ໃນອາຊຽນ
ສປປ ລາວ ມີດັດຊະນີ ຄວາມແຕກໂຕນ ທາງດ້ານບົດບາຍຍິງຊາຍ ໜ້ອຍທີ່ສຸດ ຢູ່ໃນອັນດັບທີ່ #2 ຂອງອາຊຽນ ແລະ ອັນດັບທີ #43 ຂອງໂລກ ຊຶ່ງຂໍ້ມູນນີ້ ເປີດເຜີຍໂດຍ The World Economic Forum (WEF) ໃນວັນທີ 17/12/2019 ທີ່ຜ່ານມາ.​ ໃນການຈັດອັນດັບ WEF’s Global Gender Gap Index 2020 ຈາກທັງໝົດ 153 ປະເທດ ໃນທົ່ວໂລກ ໂດຍນໍາໃຊ້ 4 ໂຕຊີ້ວັດ ປະກອບມີ: 

1) ການມີສ່ວນຮ່ວມ ທາງດ້ານເສດຖະກິດ Economic Participation
2) ການໄດ້ຮັບການສຶກສາ Educational Attainment
3) ການໄດ້ຮັບສຸຂະພາບ ແລະ ຄວາມຢູ່ລອດ Health and Survival 
4) ການມີອໍານາດ ທາງການເມືອງ Political Empowerment

ສປປ ລາວ ໄດ້ຮັບຄະແນນ 0.731 ແລະ ຖືກຈັດເປັນອັນດັບທີ່ 43 ຂອງໂລກ, ໂດຍ 3 ປະເທດ ທີ່ມີອັນດັບ ຄວາມແຕກໂຕນ ທາງດ້ານບົດບາດຍິງຊາຍ ໜ້ອຍທີ່ສຸດ ໃນໂລກ ໄດ້ແກ່ 1) Iceland, 2) Norway ແລະ 3) Finland

ສ່ວນການຈັດອັນດັບ ໃນປະເທດ ອາຊຽນ ມີດັ່ງຕໍ່ໄປນີ້:
1) ຟິລິປິນ 
2) ສປປ ລາວ
3) ສິງກະໂປ
4) ໄທ
5) ອິນໂດເນເຊຍ
6) ຫວຽດນາມ
7) ກໍາປູເຈຍ
8) ບຣູໄນ
9) ມາເລເຊຍ
10) ມຽນມາ

ທີ່ມາ: www3.weforum.org
Share on Google Plus

About Webmaster

ສະບາຍດີ ສະຖານີວິທະຍຸ ຊາວໜຸ່ມລາວ ສິນໄຊຍຸກໃໜ່ ແມ່ນສະຖານີສໍາຫຼັບຄົນໜຸ່ມ ແລະ ຫົວໃຈຍັງໜຸ່ມ, ກະຈາຍສຽງຈາກນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ, ສປປ ລາວ. Lao Youth Radio Station is a station for young and young at heart listeners, broadcasting from Vientiane Capital, Lao PDR.
    Blogger Comment
    Facebook Comment

1 comments:

  1. ຄວາມແຕກໂຕນແມ່ນຫຍັງ ??

    ReplyDelete