ແຈ້ງການ ຫ້າມຈູດຂີ້ເຫຍື້ອ ຈູດໄຮ່ ຈູດນາ ຢູ່ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ ແລະ ໃກ້ຄຽງ !


ອອກມາແລ້ວ ແຈ້ງການຈາກຫ້ອງວາການ ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ  ກ່ຽວກັບ ການຮ່າງຄໍາສັ່ງຂອງເຈົ້າຄອງກໍາແພງນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ ຫ້າມພົນລະເມືອງຊາວນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ ຈູດຂີ້ເຫຍື້ອ ຈູດໄຮ່ ຈູດນາ ແລະ ຈູດປ່າຊະຊາຍ ຢູ່ເຂດເທດສະບານ ແລະ ຊານເມືອງ ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ ເພື່ອຮັບໃຊ້ຍາວນານ ໃຫ້ເປັນຂໍ້ຕົກລົງ ແລະ ຮັບໃຊ້ສະເພາະ ໄລຍະລະດູແລ້ງ ດັ່ງລາຍລະອຽດ ຂ້າງລຸ່ມນີ້: 


Share on Google Plus

About Webmaster

ສະບາຍດີ ສະຖານີວິທະຍຸ ຊາວໜຸ່ມລາວ ສິນໄຊຍຸກໃໜ່ ແມ່ນສະຖານີສໍາຫຼັບຄົນໜຸ່ມ ແລະ ຫົວໃຈຍັງໜຸ່ມ, ກະຈາຍສຽງຈາກນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ, ສປປ ລາວ. Lao Youth Radio Station is a station for young and young at heart listeners, broadcasting from Vientiane Capital, Lao PDR.
    Blogger Comment
    Facebook Comment

0 comments:

Post a Comment