ລາວ ຕິດທ້າຍໝູ່ ໃນອາຊີ ການຈັດອັນດັບສອບເສັງ ວັດຄວາມຮູ້ພາສາອັງກິດ ໂທໂຟລໜັງສືພິມອອນ Japan Times ຂອງປະເທດຍີ່ປຸ່ນ ລາຍງານ ໃນວັນທີ 21 ມັງກອນ 2020 ວ່າ ລາວ ມີຄະແນນໂທໂຟ້ ຕິດທ້າຍໝູ່ໃນອາຊີ ສປປ ລາວ ຢູ່ໃນອັນດັບທີ 28 ໃນຈຳນວນທັງໝົດ 29 ປະເທດໃນອາຊີທີ່ມີການຈັດລຳດັບຄະແນນໂທໂຟ້ (TOEFL-Test of English as a Foreign Language). ໂດຍສາມອັນດັບທ້າຍສຸດໃນອາຊີມີ ຍີ່ປຸ່ນ, ລາວ ແລະ ທາຈິກິສະຖານ.

ເພື່ອປັບປຸງ ຄວາມສາມາດ ໃນການໃຊ້ພາສາອັງກິດ,​ ເລີ້ມເດືອນເມສາ 2020, ປະເທດຍີ່ປຸ່ນ ຈະ ນໍາໃຊ້ລະບົບພາກບັງຄັບ ການຮຽນພາສາອັງກິດ ໃນລະດັບມັດທະຍົມສຶກສາ  ໂດຍນັກຮຽນ ຊັ້ນມັດທະຍົມຕົ້ນ ທຸກຄົນ ຕ້ອງໄດ້ຮຽນພາສາອັງກິດ 35 ຊົ່ວໂມງຕໍ່ປີ ຫຼື ທຽບເທົ່າກັບ 1-2 ຊົ່ວໂມງຕໍ່ອາທິດ. ສ່ວນນັກຮຽນ ຊັ້ນມັດທະຍົມປາຍ ທຸກຄົນ ຕ້ອງໄດ້ຮຽນພາສາອັງກິດ 70 ຊົວໂມງຕໍ່ປີ ໂດຍຕັ້ງເປົ້າໝາຍໃຫ້ສາມາດ ອ່ານ ຂຽນ ເຂົ້າໃຈ ແລະ ເວົ້າພາສາອັງກິດໄດ້ ແລະ ຮູ້ຄໍາສັບ ພາສາອັງກິດ ຢ່າງໜ້ອຍ 600-700 ຄໍາ.​

Source: https://www.japantimes.co.jp/opinion/2020/01/21/commentary/japan-commentary/japan-going-wrong-way-english-education-reform/#.XixnE1gxWDY
Share on Google Plus

About Webmaster

ສະບາຍດີ ສະຖານີວິທະຍຸ ຊາວໜຸ່ມລາວ ສິນໄຊຍຸກໃໜ່ ແມ່ນສະຖານີສໍາຫຼັບຄົນໜຸ່ມ ແລະ ຫົວໃຈຍັງໜຸ່ມ, ກະຈາຍສຽງຈາກນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ, ສປປ ລາວ. Lao Youth Radio Station is a station for young and young at heart listeners, broadcasting from Vientiane Capital, Lao PDR.
    Blogger Comment
    Facebook Comment

0 comments:

Post a Comment