ສົນໃຈສະໝັກໄປຮ່ວມຝຶກອົບຮົມທີ່ປະເທດ ສ.ເກົາຫຼີ ອ່ານທາງນີ້ !!!APCEIU ຈະໄດ້ຈັດງານ 6th Youth Leadership Workshop on Global Citizenship Education ລະຫວ່າງວັນທີ 25-31 ພຶດສະພາ 2020 ເພື່ອສ້າງຄວາມສາມາດໃຫ້ຜູ້ນໍາຊາວໜຸ່ມ ໃນທົ່ວໂລກ ໃນການຊອກຫາມາດະການ ໃນການບັນລຸ ເປົ້າໝາຍແຫ່ງການພັດທະນາ ແບບຍືນຍົງ, ໂດຍສະເພາະ ແມ່ນເປົ້າໝາຍ 4.7 ພ້ອມກັນນັ້ນ ກໍ່ຈະຍັງເປັນການເສີມສ້າງ ຄວາເຂົ້າໃຈອັນເລິກເຊິ່ງ ກ່ຽວກັບ Global Citizenship Education. ການຝຶກອົບຮົມນີ້ ຍັງຈະເຮັດໃຫ້ ຜູ້ນໍາຊາວໜຸ່ມ ປະກອບສ່ວນອັນສໍາຄັນ ເຂົ້າເປັນເຄືອຂ່າຍຜູ້ນໍາ ຊາວໜຸ່ມ ທີ່ເຮັດວຽກຢ່າງຈິງຈັງ ກ່ຽວກັບ ການ GCED. 

ປິດຮັບສະໝັກ:​ 17/03/2020

ທຶນຟຮີ ທຸກຢ່າງ, ຍົກເວັ້ນ ຄ່າເຮັດວີຊ້າ ແລະ ການເດີນທາງມາເຖິງສະໜາມບິນ ພາຍໃນປະເທດຂອງຕົນ.​

ລາຍລະອຽດ ແລະ ວິທີການສະໝັກອອນລາຍທີ່:

http://apceiu.org/board/bbs/board.php?bo_table=m34&wr_id=68&


ໂຊກດີເດີ້ !!!

The Asia-Pacific Centre of Education for International Understanding (APCEIU) will organize the 6th Youth Leadership Workshop on GCED (Global Citizenship Education) from 25 to 31 May 2020. 

The one-week Workshop aims to build capacity of dynamic youth leaders around the world to identify strategies to achieve Sustainable Development Goals (SDGs), specifically Target 4.7. While enabling participants to deepen their understanding of GCED, the Workshop allows the young leaders to play a major role and become part of a wider network of youth leaders for GCED. 

During the Workshop, participants will identify specific priority issues around global citizenship and establish plans for the future direction of GCED. Working both individually and in groups, the young leaders will devise the goals and strategies for use at local and national levels. Participants will learn about specific areas such as GCED, human rights, and peace building through information sessions and engage in dialogue and debates on the evolving issues. As part of the Workshop, participants will also make a field visit to discuss the role of youth for a more peaceful and sustainable future. 

Application for the 6th Youth Leadership Workshop on GCED must be submitted before 17 March 2020 (KST 23:59). Successful applicants will be notified by 26 March 2020. Travel expenses and Workshop fees will be covered by APCEIU for the selected participants (participants will be responsible for the domestic travel expenses and visa fees in their own countries).
Share on Google Plus

About laoyouthradio

ສະບາຍດີ ສະຖານີວິທະຍຸ ຊາວໜຸ່ມລາວ ສິນໄຊຍຸກໃໜ່ ແມ່ນສະຖານີສໍາຫຼັບຄົນໜຸ່ມ ແລະ ຫົວໃຈຍັງໜຸ່ມ, ກະຈາຍສຽງຈາກນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ, ສປປ ລາວ. Lao Youth Radio Station is a station for young and young at heart listeners, broadcasting from Vientiane Capital, Lao PDR.
    Blogger Comment
    Facebook Comment

0 comments:

Post a Comment