Adv Space

ມູນລະນິທິ ພຣູເດັນສ໌ເຊັນບົດບັນທຶກຄວາມເຂົ້າໃຈກັບ ອົງການ ຊາຍຟັນ ເພື່ອເພີ່ມຂະຫຍາຍຄວາມຮັບຮູ້ທາງດ້ານການເງິນໃຫ້ເດັກນ້ອຍໃນ ສປປ ລາວ

ຫຼັກສູດການສອນທີ່ມີຈຸດປະສົງໃຫ້ຄວາມຮູ້ເດັກນ້ອຍກ່ຽວກັບຄວາມຮູ້ທາງດ້ານການເງິນ ແລະ ວິທີຮັບມືກັບສະຖານະການສຸກເສີນ ຫຼື ໃນສະຖານະການໄພພິບັດ. ວຽງຈັນ...
Read More

ບໍລິສັດ ພຣູເດັນໂຊລ໌ ລາວ ເຊັນບົດບັນທຶກຄວາມເຂົ້າໃຈ ເພື່ອສະໜັບສະໜູນທຶນການສຶກສາ ຊີບເວັນນິ້ງ ໂດຍ ສະຖານທູດອັງກິດ ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ, ວັນທີ 24 ສິງຫາ 2022

ບໍລິສັດ ພຣູເດັນໂຊລ໌ ປະກັນໄພຊີວິດ (ລາວ) ຈຳກັດ (“ພຣູເດັນໂຊລ໌ ລາວ”) ແລະ ສະຖານທູດອັງກິດ ປະຈຳ ສປປ ລາວ ໄດ້ເຊັນບົດບັນທຶກຄວາມເຂົ້າໃຈເພື່ອສະໜັບສະໜູ...
Read More

ຫລວງພະບາງ ພ້ອມຈັດບຸນຊ່ວງເຮືອເດືອນ 9 ປະຈໍາປີ 2022 ຢ່າງເຕັບຮູບແບບຫລັງຈາກງົດຈັດງານມາ 2 ປີ

ນະຄອນຫລວງພະບາງ, ແຂວງຫລວງພະບາງ ພ້ອມແລ້ວທີ່ຈະຈັດງານບຸນຊ່ວງເຮືອເດືອນ 9 ປະຈໍາປີ 2022 ໃນໂອກາດບຸນຫໍ່ເຂົ້າປະດັບດິນທີ່ສາຍນໍ້າຄານ ໃນວັນທີ 26 ສິງຫານ...
Read More

ການຂາຍຊີ້ນໝູໃນລາຄາທີ່ລັດຊີ້ນໍາໄດ້ຮັບການຕອບຮັບດີຈາກຜູ້ບໍລິໂພກທີ່ມີລາຍຮັບຕໍ່າ

ຫລັງຈາກທີ່ ບໍລິສັດ ລັດວິສາຫະກິດ ສະບຽງອາຫານນະຄອນຫລວງວຽງຈັນ ເລີ່ມຈໍາໜ່າຍຊີ້ນໝູໃນລາຄາທີ່ລັດຊີ້ນໍາ ຕາມແຈ້ງການຂອງພະແນກອຸດສາຫະກໍາ ແລະ ການຄ້ານະຄອ...
Read More