ປະກາດຮັບສະມັກ ພະນັກງານ ຕັດຕໍ່ສຽງສະຖານີວິທະຍຸກະຈາຍສຽງ ຊາວໜຸ່ມລາວສິນໄຊຍຸກໃໝມີຄວາມປະສົງ ຕ້ອງການຮັບສະມັກ ພະນັກງານຕັດຕໍ່ສຽງ (Sound Engineering Technician) ຂອງສະຖານີວິທະຍຸ ຕາມເງື່ອນໄຂດັ່ງຕໍ່ໄປນີ້:

üສັນຊາດລາວ, ເພດຍິງ ຫຼື ຊາຍ ທ່ີມີອາຍຸ 23 ປີ ຂຶ້ນໄປ
üມີຄວາມສາມາດ ໃນການຕັດຕໍ່ສຽງ, ເຮັດສະປ໋ອດໂຄສະນາ ທາງວິທະຍຸ ແລະ ສາມາດຝຶກອົບຮົມໃຫ້ຄົນອື່ນໄດ
üມີຄວາມຄິດສ້າງສັນ ແລະ ມີຄວາມຮັບຜິດຊອບສູງ
ü ມີຄວາມສາມາດໃນການໃຊ້ພາສາອັງກິດ ໄດ້ໃນລະດັບປານກາງ-ດີ
ü ມີຄວາມສາມາດໃນການນໍາໃຊຄອມພິວເຕີ: Microsoft Office, Internet, E-mail ແລະ ອື່ນ
ü ຖ້າມີປະສົບການເຮັດວຽກດ້ານນີ້ມາກ່ອນ ຈະພິຈາລະນາເປັນພິເສດ

ສົນໃຈສະມັກ: ກະລຸນາ ສົ່ງຊີວະປະຫວັດຫຍໍມາທີອີເມລ: bounhengs2005@gmail.com ສະຖານີວິທະຍຸກະຈາຍ ຊາວໜຸ່ມລາວ ສິນໄຊຍຸກໃໝ່, ບ້ານໂພນທັນເໜືອ, ເມືອງໄຊເສດຖາ, ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ
ໂທ: 020-55400099

ປິດຮັບສະມັກ: 1/5/2015

Share on Google Plus

About laoyouthradio

ສະບາຍດີ ສະຖານີວິທະຍຸ ຊາວໜຸ່ມລາວ ສິນໄຊຍຸກໃໜ່ ແມ່ນສະຖານີສໍາຫຼັບຄົນໜຸ່ມ ແລະ ຫົວໃຈຍັງໜຸ່ມ, ກະຈາຍສຽງຈາກນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ, ສປປ ລາວ. Lao Youth Radio Station is a station for young and young at heart listeners, broadcasting from Vientiane Capital, Lao PDR.
    Blogger Comment
    Facebook Comment

0 comments:

Post a Comment