ສະມັກດ່ວນ ທຶນການສຶກສາ ໄປຮຽນຕໍ່ ທີ່ປະເທດ ມົງໂກລີ, ກໍາປູເຈຍ ແລະ ຄິວບາ 2015 !ເຖິງນັກຮຽນ ທີ່ ຮຽນຈົບ ມ 7 ແລະ ນັກສຶກສານອກແຜນ ທີ່ຮຽນຢູ່ໃນສະຖາບັນການສຶກສາຕ່າງໆ ໃນທົ່ວປະເທດ

ເລື່ອງ: ການຄັດເລືອກນັກຮຽນ ໄປສຶກສາຕໍ່ ທີ່ປະເທດ ມົງໂກລີ, ກໍາປູເຈຍ ແລະ ຄິວບາ.

ສາຂາຮຽນ:

ປະເທດມົງໂກລີ: 8 ທຶນຕໍ່ປີ ບໍ່ຈໍາກັດວິຊາຮຽນ
ປະເທດກໍາປູເຈຍ: 10 ທຶນຕໍ່ປີ ເປັນຕົ້ນແມ່ນພາສາ ຂະແມ ແລະ ອື່ນໆ
ປະເທດຄິວບາ: 3 ທຶນຕໍ່ປີ ໂດຍສະເພາະແມ່ນພາສາສະເປນ

ປິດຮັບສະມັກ: 27/07/2015

ລາຍລະອຽດເພີ່ມຕື່ມ ຕາມເອກະສານ ທີ່ຂັດຕິດມາ:

Share on Google Plus

About Webmaster

ສະບາຍດີ ສະຖານີວິທະຍຸ ຊາວໜຸ່ມລາວ ສິນໄຊຍຸກໃໜ່ ແມ່ນສະຖານີສໍາຫຼັບຄົນໜຸ່ມ ແລະ ຫົວໃຈຍັງໜຸ່ມ, ກະຈາຍສຽງຈາກນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ, ສປປ ລາວ. Lao Youth Radio Station is a station for young and young at heart listeners, broadcasting from Vientiane Capital, Lao PDR.
    Blogger Comment
    Facebook Comment

0 comments:

Post a Comment