ສະມັກດ່ວນ ທຶນກາກສຶກສາລະດັບຊັ້ນສູງ ແລະ ປະລິນຍາຕີ ທີ່ ປະເທດມະເລເຊຍ ແລະ ປະເທດອັງກິດ ສໍາຫຼັບນັກສຶກສາລາວ !

ໂອກາດດີໆ ສໍາຫຼັບນ້ອງນັກຮຽນ ມ7 ແລະ ນັກສຶກສາ ທົ່ວໄປ ຢູ່ໃນສະຖາບັນການສຶກສາຕ່າງໆ ມາຮອດແລ້ວ
ວິທະຍາໄລ Higher Education Learning Philosophy HELP ຂອງປະເທດມະະເລເຊຍ ກໍາລັງເປີດຮັບສະມັກ
ນັກສຶກສາລາວ ເພື່ອເສັງເອົາທຶນ ໄປຮຽນຕໍ່ ທີ່ປະເທດມະເລເຊຍ ແລະ ຖ້າໄດ້ຄະແນນການຮຽນດີ ຈະມີໂອກາດ ໄປສຶກສາ ຕໍ່
ທີ່ປະເທດອັງກິດ.

ສາຂາທີ່ເປີດຮັບສະມັກປະກອບມີ: ທຸລະກິດ, ບັນຊີ, ວິສະວະກໍາ, ອາຫານ ແລະ ການໂຮງແຮມ.

ລາຍລະອຽດ ຕາມຂໍ້ມູນທີ່ຂັດຕິດມາ.


Share on Google Plus

About Webmaster

ສະບາຍດີ ສະຖານີວິທະຍຸ ຊາວໜຸ່ມລາວ ສິນໄຊຍຸກໃໜ່ ແມ່ນສະຖານີສໍາຫຼັບຄົນໜຸ່ມ ແລະ ຫົວໃຈຍັງໜຸ່ມ, ກະຈາຍສຽງຈາກນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ, ສປປ ລາວ. Lao Youth Radio Station is a station for young and young at heart listeners, broadcasting from Vientiane Capital, Lao PDR.
    Blogger Comment
    Facebook Comment

1 comments: