Clip on Demand: ສໍາພາດພິເສດ ສາວນ້ອຍມະຫັດສະຈັນ Bic !
ກົດທີ່ລິ້ງຂ້າງລຸ່ມ ເພື່ອຮັບເທັບບັນທຶກສຽງ ການສໍາພາດ ສາວນ້ອຍມະຫັດສະຈັນ "Bic ມະນີເພັດ ເພັງສະຫວັດ"


Share on Google Plus

About Webmaster

ສະບາຍດີ ສະຖານີວິທະຍຸ ຊາວໜຸ່ມລາວ ສິນໄຊຍຸກໃໜ່ ແມ່ນສະຖານີສໍາຫຼັບຄົນໜຸ່ມ ແລະ ຫົວໃຈຍັງໜຸ່ມ, ກະຈາຍສຽງຈາກນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ, ສປປ ລາວ. Lao Youth Radio Station is a station for young and young at heart listeners, broadcasting from Vientiane Capital, Lao PDR.
    Blogger Comment
    Facebook Comment

0 comments:

Post a Comment