ເຊີນສະມັກ ເຂົ້າຮ່ວມໂຄງການ 2nd SEAMEO Youth Leadership Forum 2016 !

ມື້ປິດຮັບສະມັກ: January 29th 2016
ສະຖານທີ່: Bangkok, Thailand
ໄລຍະເວລາ: 7 – 10, March 2016 
ປະເພດທຶນ: Fully funded

ກ່ຽວກັບ Forum

The 2nd SEAMEO Youth Leadership Forum aims to provide a regional platform for youth representatives from SEAMEO-member countries to build their leadership skills and strengthen their capacity to contribute to the ASEAN community now and in the future.

ວັດຖຸປະສົງ Objectives
 1. Develop future Southeast Asian leaders through engagement with present leaders in various key professions, with a focus on good governance and civic responsibility.
 2. Enhance youth representativesí understanding of globalization, intercultural communications, and changes in the natural environment and social relations.
 3. Provide a space for youth representatives to voice their unique views on the current and future state of their respective communities and of Southeast Asia.
 4. Foster personal, professional, and cross-cultural networking among youths within and across the ASEAN region.
4 ຫົວຂໍ້ການສົນທະນາໃນ forum ປະກອບມີ:
 1. Developing Future Leaders of Southeast Asia
 2. Effective Professional Values and Skills
 3. Managing the Development of a Changing World
 4. Intercultural Understanding
ລາຍລະອຽດເພີ່ມຕື່ມ
 1. ປະກາດຜົນການສະມັກ: February 5th 2016
More information can be found at  http://www.seameo-spafa.org/YLF2016/


Share on Google Plus

About Webmaster

ສະບາຍດີ ສະຖານີວິທະຍຸ ຊາວໜຸ່ມລາວ ສິນໄຊຍຸກໃໜ່ ແມ່ນສະຖານີສໍາຫຼັບຄົນໜຸ່ມ ແລະ ຫົວໃຈຍັງໜຸ່ມ, ກະຈາຍສຽງຈາກນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ, ສປປ ລາວ. Lao Youth Radio Station is a station for young and young at heart listeners, broadcasting from Vientiane Capital, Lao PDR.
  Blogger Comment
  Facebook Comment

0 comments:

Post a Comment