ສົນໃຈໂຄງການໄປແລກປ່ຽນ ກັບຊາວໜຸ່ມ ເນເທີແລນ ແລະ ASEAN ທີ່ປະເທດ ມະເລເຊຍ ອ່ານທາງນີ້ !!!


ປະກາດ ຮັບສະມັກດ່ວນ

ຖ້າທ່ານ ເປັນນັກຮຽນ ຫຼື ຊ່ຽວຊານໜຸ່ມນ້ອຍ ຈາກປະເທດ ລາວ, ທ່ານສາມາດສະມັກເຂົ້າຮ່ວມງານ Orange ASEAN Circular Economy ທີ່ປະເທດ ມາເລເຊຍ, ໂດຍຈະມີ ຊາວໜຸ່ມ ແລະ ຊ່ຽວຊານ ຈາກປະເທດ ເນເທີແລນ ຈໍານວນ 10 ຄົນ ແລະ ຊາວໜຸ່ມ ແລະ ຊຽວຊານ ຈາກປະເທດ ASEAN (ລວມທັງປະເທດລາວ) ຈໍານວນ 20 ຄົນ ເຂົ້າຮ່ວມ. 

ປິດຮັບສະມັກເ 17/7/2016
ວິທີການສະມັກ: ທ່ານ ມີຄວາມຈໍາເປັນຕ້ອງໄດ້ຂຽນ ຈົດໝາຍສະແດງເຈດຈໍານົງ ແລະ ແຮງບັນດານໃຈທີ່ຢາກເຂົ້າຮ່ວມ (Motivation letter), ໃບຊີວະປະຫວັດ (CV) ແລະ ໃບຄະແນນ ຈາກມະຫາໄລ ທີ່ທ່ານຮຽນ (University Grade) ເຂົ້າມາທີ jesse.arnon@therockgroup.biz

ຖ້າທ່ານ ຖືກຄັດເລືອກ ໃນຮອບທໍາອິດ ຈະມີການເສັງສໍາພາດ ຮອບທີ່ສອງ ປະມານ 30 ນາທີ ໂດຍທາງຄະນະກໍາມະການ ຈະເປັນຜູ້ໂທໂລະສັບ ອອນລາຍ ມາຫາ. 

ໃນໃບສະມັກຂອງທ່ານ ທ່ານຕ້ອງຂຽນເຈດຈໍານົງວ່າ ຢາກຈະສະມັກເອົາທຶນປະເທດ (Fully Funded) ເພື່ອໂອກາດ ໄດ້ເຂົ້າຮ່ວມຟຣີ. ອາດຈະມີກໍລະນີ ທີ່ທ່ານສະມັກໄດ້ ແຕ່ ມີຄວາມຈໍາເປັນຈະຕ້ອງໄດ້ຈ່າຍ ສະເພາະ ການເດີນທາງ ມາທີ່ປະເທດ ມາເລເຊຍ. 

Orange ASEAN Circular Economy
Young professionals and students from the Netherlands and ASEAN. We aim to have an international group
(20 ASEAN, 10 Dutch) incl. people experienced in design, environmental sciences, business (studies), social sciences and more.
.
Deadline: 17 July, 2016
Type: Fully Funded Available!
Location: Kuala Lumper, Malaysia

For Whom:
Young professionals and students from the Netherlands and ASEAN. We aim to have an international group
(20 ASEAN, 10 Dutch) incl. people experienced in design, environmental sciences, business (studies), social sciences and more.

Admissions:
We use rolling admissions, so the earlier the better!

First Round:
Selection is based on your motivation letter, CV and a list of your university grades

Second Round:
30 min. interviews (online or in person)

Costs:
No fee nor allowance, only your own lodging & travel costs
Limited funds are available for traveling expenses. Please make us aware in your application whether you want to apply for this small financial contribution.

Interested? Send a motivation letter, CV and a list of your university grades 
to: jesse.arnon@therockgroup.biz

ລາຍລະອຽດເພີ່ມຕື່ມ: http://www.orangeasean.com/

Share on Google Plus

About Webmaster

ສະບາຍດີ ສະຖານີວິທະຍຸ ຊາວໜຸ່ມລາວ ສິນໄຊຍຸກໃໜ່ ແມ່ນສະຖານີສໍາຫຼັບຄົນໜຸ່ມ ແລະ ຫົວໃຈຍັງໜຸ່ມ, ກະຈາຍສຽງຈາກນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ, ສປປ ລາວ. Lao Youth Radio Station is a station for young and young at heart listeners, broadcasting from Vientiane Capital, Lao PDR.
    Blogger Comment
    Facebook Comment

0 comments:

Post a Comment