ທຶນການສຶກສາ ທາງການແພດ ຢູ່ປະເທດໄທ ຟິລິປິນ ແລະ ອິນໂດເນເຊຍ ເປີດໃຫ້ສະໝັກແລ້ວ !
ເປີດຮັບສະຫມັກແລ້ວ ທຶນການສຶກສາ 
"In-country/ In-Region Scholarship Programme”, South East Asia

ສະໜັບສະໜູນໂດຍ Scholarship Funded by Federal Ministry for Economic Cooperation and Development (BMZ) DAAD / SEAMEO TROPMED NETWORK

ມີຫຼາກຫຼາຍສາຂາວິຊາຮຽນທາງການແພດ ທັງປະລິນຍາໂທ ແລະ ປະລິນຍາເອກ
I. SEAMEO TROPMED NETWORK, Regional Office
(a) School Health (M.Sc) (generally 2 years)
(b) Tropical Medicine (M.Sc) (generally 2 years)
(c) Biomedical and Health Informatics (M.Sc) (generally 2 years)
(d) Clinical Tropical Medicine (Master) (generally 2 years)
(e) Clinical Tropical Medicine (Doctor of Philosophy) (generally 3 years)

Faculty of Tropical Medicine, Mahidol University or
College of Public Health, University of Philippines, Manila (For the intake 2020).
********Application Closing Date - 1.12.2019********
Applicants
- have successfully completed generally a three-year university degree/144 CP (Master candidates) or a five-year university degree/180 CP (doctoral candidates) with above average results (upper third of class)
- clearly show motivation and strong commitment
- have thorough knowledge of English language (IELTS 6.0 or above)
- have completed their last university degree not more than 6 years ago at the time of application
- must be nationals or permanent resident of Cambodia, Indonesia, Laos, Malaysia, Myanmar, Philippines, Thailand, Timor-Leste or Vietnam
***** Should generally be
a) staff member of a public university,
b) candidate considered for teaching or research staff recruitment,
c) from the public sector
The duration
- of the PhD programme is generally 3 years
- of the Master programme is generally two years


ສໍາຫຼັບຫຼັກສູດຢູ່ປະເທດ ອິນໂດເນເຊຍ
II. The Faculty of Medicine Universitas Indonesia (PDIB FKUI)
(a) Ph.D in Biomedical Sciences (3 yr)
@ Universitas of Indonesia (Faculty of Medicine)
*******Application Closing Date - 1.12.2019*******
Applicants
- have successfully completed generally a five-year university degree/180 CP (doctoral candidates) with above average results (upper third of class)
- clearly show motivation and strong commitment
- have thorough knowledge of English language
- have completed their last university degree not more than 6 years ago at the time of application
- must be nationals or permanent resident of a South East Asian country
Share on Google Plus

About Webmaster

ສະບາຍດີ ສະຖານີວິທະຍຸ ຊາວໜຸ່ມລາວ ສິນໄຊຍຸກໃໜ່ ແມ່ນສະຖານີສໍາຫຼັບຄົນໜຸ່ມ ແລະ ຫົວໃຈຍັງໜຸ່ມ, ກະຈາຍສຽງຈາກນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ, ສປປ ລາວ. Lao Youth Radio Station is a station for young and young at heart listeners, broadcasting from Vientiane Capital, Lao PDR.
    Blogger Comment
    Facebook Comment

0 comments:

Post a Comment