ດໍາລັດວ່າດ້ວຍກອງທຶນສົ່ງເສີມ SME ລາວ ຖືກຮັບຮອງແລ້ວ !ດໍາລັດ ວ່າດ້ວຍກອງທຶນ ສົ່ງເສີມ ວິສາຫະກິດ ນ້ອຍ ກາງ ຂອງ ສປປ ລາວ ຖືກຮັບຮອງແລ້ວ ລົງເລກທີ 299/ລບ ລົງວັນທີ 04/09/2019 ໂດຍທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ແຫ່ງ ສປປ ລາວ ທ່ານ ທອງລຸນ ສີສຸລິດ ເປັນຜູ້ເຊັນ ຮັບຮອງ
ຊຶ່ງປະກອບມີ ທັງໝົດ 9 ໝວດ 45 ມາດຕາ.

ດໍາລັດສະບັບນີ້ ກໍາໜົດຫຼັກການ ແລະ ລະບຽບການ ກ່ຽວກັບ ການຈັດຕັ້ງ, ການຄຸ້ມຄອງ, ການນໍາໃຊ້ ແລະ ການກວດກາ ກອງທຶນສົ່ງເສີມ ວິສາຫະກິດ ຂະໜາດນ້ອຍ ແລະ ກາງ ເພື່ອສະໜອງທຶນໃຫ້ ກິດຈະກໍາການສົ່ງເສີມວິສາຫະກິດ ຂະໜາດນ້ອຍ ແລະ ກາງ ໃຫ້ມີຄວາມເຂັ້ມແຂງ ແລະ ເຕີບໃຫຍ່ ຂະຫຍາຍຕົວ, ແນ່ໃສ່ເພີ່ມການຜະລິດສິນຄ້າ, ການຄ້າ ແລະ ການບໍລິການ, ການຂະຫຍາຍ ຖານລາຍຮັບ, ສ້າງປະຖົມປັດໃຈ ໃຫ້ການຫັນເປັນອຸດສາຫະກໍາ ແລະ ທັນສະໄຫມ ເທື່ອລະກ້າວ ປະກອບສ່ວນ ເຂົ້າໃນການພັດທະນາເສດຖະກິດແຫ່ງຊາດ ແລະ ການລົບລ້າງຄວາມທຸກຍາກ

ທ່ານສາມາດດາວໂຫລດ ມາອ່ານໄດ້ທີ່ລິ້ງຕໍ່ໄປນີ້:


https://laoofficialgazette.gov.la/kcfinder/upload/files/299%E0%BA%A5%E0%BA%9A2019.pdf
Share on Google Plus

About Webmaster

ສະບາຍດີ ສະຖານີວິທະຍຸ ຊາວໜຸ່ມລາວ ສິນໄຊຍຸກໃໜ່ ແມ່ນສະຖານີສໍາຫຼັບຄົນໜຸ່ມ ແລະ ຫົວໃຈຍັງໜຸ່ມ, ກະຈາຍສຽງຈາກນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ, ສປປ ລາວ. Lao Youth Radio Station is a station for young and young at heart listeners, broadcasting from Vientiane Capital, Lao PDR.
    Blogger Comment
    Facebook Comment

0 comments:

Post a Comment