ທຶນການສຶກສາດຽວ ໄດ້ໄປສອງປະເທດ ໄທ-ຍີ່ປຸ່ນ ສໍາຫຼັບຄົນລາວ !ເປີດແລ້ວ ທຶນການສຶກສາ 100% ມາໃນຊື່ວ່າ Thailand-Japan Double Degree PhD Program in Civil Engineering ຊຶ່ງເປັນທຶນການສຶກສາຮ່ວມລະຫວ່າງ ມະຫາວິທະຍາໄລ SIIT ປະເທດໄທ, ມະຫາວິທະຍາໄລ Hokkaido ປະເທດຍີ່ປຸ່ນ ພາຍໃຕ້ການຊ່ວຍເຫຼືອຈາກ ໂຄງການ JICA (AUN/SEED-Net) ເປັນທຶນ ໄລຍະເວລາ 3 ປີ  ສໍາຫຼັບນັກສຶກສາ ຈາກປະເທດ ASEAN ລວມທັງປະເທດລາວ. 

ປິດຮັບສະໝັກ: 28/10/2019

ລາຍລະອຽດ >> ລິ້ງນີ້
ແລະ ວິທີການສະໝັກທີ່: >> ລິ້ງນີ້


Share on Google Plus

About Webmaster

ສະບາຍດີ ສະຖານີວິທະຍຸ ຊາວໜຸ່ມລາວ ສິນໄຊຍຸກໃໜ່ ແມ່ນສະຖານີສໍາຫຼັບຄົນໜຸ່ມ ແລະ ຫົວໃຈຍັງໜຸ່ມ, ກະຈາຍສຽງຈາກນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ, ສປປ ລາວ. Lao Youth Radio Station is a station for young and young at heart listeners, broadcasting from Vientiane Capital, Lao PDR.
    Blogger Comment
    Facebook Comment

0 comments:

Post a Comment