ແຈ້ງການ ທຶນການສຶກສາ ຈາກມະຫາວິທະຍາໄລອາຊຽນ ສໍາຫຼັບແມ່ຍິງ 2020ຂ່າວດີ ເປີດຮັບສະໝັກແລ້ວ ທຶນການສຶກສາລະດັບປະລິນຍາຕີ ຈາກມະຫາວິທະຍາໄລອາຊຽນ ສໍາຫຼັບແມ່ຍິງ ຢູ່ປະເທດ ບັງກະລາເດສ ສົກປີ 2020.

ປະກອບມີ 6 ສາຂາໃຫ້ເລືອກຮຽນ ຄື:

  • ເສດຖະສາດ
  • ການເມືອງການປົກຄອງ
  • ປັດສະຍາ ແລະ ເສດຖະສາດ
  • ແພດສາດ
  • ວິທະຍາສາດສິ່ງແວດລ້ອມ
  • ຊີວະວິທະຍາ

ສໍາຫຼັບທຶນການສຶກສາ ຝ່າຍທີ່ທາງມະຫາວິທະຍາໄລ ຮັບຜິດຊອບ ປະກອບມີ: 
ຄ່າເດີນທາງໄປກັບ, ຄ່າທີ່ພັກເຊົ່າ, ກິນຢູ່, ປະກັນໄພ.
ສໍາຫຼັບຄ່າວີຊ້າ ແລະ ຄ່າເບ້ຽລ້ຽງແຕ່ລະເດືອນ ແມ່ນນັກສຶກສາ ຮັບຜິດຊອບເອງ

ນອກຈາກທຶນການສຶກສາ ທີ່ທາງມະຫາວິທະຍາໄລ ໃຫ້ແລ້ວ ຍັງມີທຶນ 
ສໍາຫຼັບຜູ້ທີ່ຢາກໄປສຶກສາ ຮໍ່າຮຽນ ດ້ວຍຕົນເອງອີກ. 

ລາຍລະອຽດ ແລະ ວິທີການສະໝັກ ແມ່ນເປັນວິທີການສະໝັກແບບອອນລາຍ ໂດຍຜູ້ສະໝັກ ສາມາດເຂົ້າໄປສະໝັກ ແລະ ອ່ານຂໍ້ມູນເພີ່ມຕື່ມໄດ້ທີ່:

https://www.asian-university.org/admissions
Share on Google Plus

About Webmaster

ສະບາຍດີ ສະຖານີວິທະຍຸ ຊາວໜຸ່ມລາວ ສິນໄຊຍຸກໃໜ່ ແມ່ນສະຖານີສໍາຫຼັບຄົນໜຸ່ມ ແລະ ຫົວໃຈຍັງໜຸ່ມ, ກະຈາຍສຽງຈາກນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ, ສປປ ລາວ. Lao Youth Radio Station is a station for young and young at heart listeners, broadcasting from Vientiane Capital, Lao PDR.
    Blogger Comment
    Facebook Comment

0 comments:

Post a Comment