Big C ປະເທດໄທ ເປີດ e-Wallet ຮອງຮັບ ສະກຸນເງິນ ກີບ


Big C ປະເທດໄທ ເປີດ e-Wallet ຮອງຮັບ ສະກຸນເງິນ 4 ປະເທດ (ລວມສະກຸນເງິນ ກີບ) ສາມາດຊື້ ເຄື່ອງຜ່ານ ແອຟ ເທິງມືຖື ໄດ້ທຸກສາຂາ ທັງ Big C Shopping Center ແລະ ຮ້ານສະດວກຊື້ Mini Big C ທັງໃນ ແລະ ຕ່າງປະເທດ

ປະທານຜູ້ບໍລິຫານ ຝ່າຍປະຕິບັດການ ບິກຊີ ເຊັນເຕີ ເປີດເຜີຍວ່າ ໄດ້ສ້າງແອບພລິເຄຊັນໃໝ່ Big C TH ຊຶ່ງເປັນແອັບ ລວມ ຟັງຊັນ Big Card Online ລວມມີການສະສົມແຕ້ມ ແລະ ແຈ້ງໂປຮໂມຊັນ ສິດຜົນປະໂຫຍດຂອງການເປີດສະມາຊິກ Big Card, Big C Shopping Online ແລະ ຫຼ້າສຸດ ມີ Big Wallet ຊຶ່ງແມ່ນກະເປົາເງິນອີເລັກໂຕຮນິກ ໃຫ້ລູກຄ້າໄດ້ຊໍາລະເງິນ ແບບງ່າຍດາຍ ຂຶ້ນກ່ວາເກົ່າ.​

Big Wallet ນີ້ ຄາດວ່າ ຈະເປີດໃຫ້ນໍາໃຊ້  ຢູ່ ສປປ ລາວ ແລະ ກໍາປູເຈຍ ໃນຕົ້ນປີ 2020 ແລະ ໃນທ້າຍປີ 2020 ລູກຄ້າ ສາມາດໃຊ້ເງິນກີບ ຜ່ານ e-Wallet ມາຈັບຈ່າຍຊື້ເຄື່ອງ ຢູ່ Big C ປະເທດໄທໄດ້ ໂດຍບໍ່ຈໍາເປັນ ຕ້ອງໄປແລກເງິນ ຢູ່ທະນາຄານ ໃຫ້ເສຍເວລາ.​


Source: positioningmag.com


Share on Google Plus

About Webmaster

ສະບາຍດີ ສະຖານີວິທະຍຸ ຊາວໜຸ່ມລາວ ສິນໄຊຍຸກໃໜ່ ແມ່ນສະຖານີສໍາຫຼັບຄົນໜຸ່ມ ແລະ ຫົວໃຈຍັງໜຸ່ມ, ກະຈາຍສຽງຈາກນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ, ສປປ ລາວ. Lao Youth Radio Station is a station for young and young at heart listeners, broadcasting from Vientiane Capital, Lao PDR.
    Blogger Comment
    Facebook Comment

0 comments:

Post a Comment