ແຈ້ງການ ໃຫ້ທຸລະກິດ ຊໍາລະອາກອນປີ 2019 ດ່ວນ !


ແຈ້ງການຈາກກົມສ່ວຍສາອາກອນ ເຖິງຜູ້ອໍານວຍການບໍລິສັດ, ວິສາຫະກິດ ແລະ ຈຸນລະວິສາຫະກິດ ທີ່ຂຶ້ນກັບການຄຸ້ມຄອງ ຂອງເມືອງໄຊທານີ ໃຫ້ຮີບຮ້ອນຍື່ນເອກະສານ ໃຍຢັ້ງຢືນການຊໍາລະອາກອນປະຈໍາປີ 2019 ກ່ອນວັນທີ 30 ມີນາ 2020 ຖ້າຫາກກາຍກໍາໜົດເວລາທີ່ລະບຸໄວ້ ຈະຖືກປັບໄຫມ ຕາມອັດຕາທີ່ໄດ້ກໍາໜົດໄວ້ ໃນກົດໝາຍສ່ວຍສາອາກອນ ແລະ ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍການບັນຊີ.Share on Google Plus

About laoyouthradio

ສະບາຍດີ ສະຖານີວິທະຍຸ ຊາວໜຸ່ມລາວ ສິນໄຊຍຸກໃໜ່ ແມ່ນສະຖານີສໍາຫຼັບຄົນໜຸ່ມ ແລະ ຫົວໃຈຍັງໜຸ່ມ, ກະຈາຍສຽງຈາກນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ, ສປປ ລາວ. Lao Youth Radio Station is a station for young and young at heart listeners, broadcasting from Vientiane Capital, Lao PDR.
    Blogger Comment
    Facebook Comment

0 comments:

Post a Comment